Lüks Döküm Mat Kuzine

  • Yakıt Cinsi /Fuel Type                                 Odun ,Kömür/ Firewood / Coal
  • Agırlık  / Weight                                           41.5 kg
  • Ebat / Dimensions                                       520 x 910 x 630 mm
  • Fırın Ebadı  / Oven Size                              395 x 195 mm
  • Tipi / Type                                                    Üstten Yanmalı  ( Top Combustion)
  • Boru Çapı / Pipe Diameter                           130 mm
X