Maksi Döküm Mat Kuzine

  • Yakıt Cinsi / Fuel Type        Odun Kömür / Firewood Coal
  • Agırlık  / Weight                  72.5 kg
  • Ebat / Dimensions              520 x 910 x 630 mm
  • Fırın Ebadı / Owen Size     470 x185 mm
  • Tipi / Type                           Üstten Ve önden Yanmalı  ( Top and front Combustion)
  • Boru Çapi / Pipe Diameter 130 mm                       
X