E-16 Maksi Turbo Çift Kapak Döküm

  • Yakıt Cinsi / Fuel Type                                 Odun ,Kömür / Firewood / Coal 
  • Agırlık / Weight                                             76 kg 
  • Ebat / Dimensions                                        480 x 600 x 775 mm
  • Tipi / Type                                                     Üstten ve Önden Yanmalı /Top and Front Combustion
  • Boru Çapı / Pipe Diameter                            130 mm   
X