303 Döküm Kuzine

  • Yakıt Cinsi  / Fuel Type             Odun, Kömür / Firewood ,Coal
  • Agırlık / Weight                          65.5 kg
  • Ebat    / Diementions                 540 x 910 x 605 mm 
  • Fırın Ebadı / Oven Size             470 x 150 mm
  • Tipi / Type                                  Üstten Ve Önden Yanmalı ( Top And Frond Combustion)
  • Boru Çapı   Pipe Diameter         130 mm
X