Etna Döküm Mat Kuzine

  • Yakıt Cinsi / Fuel Type                           Odun ,Kömür / Firewood / Coal
  • Agırlık / Weight                                       62.kg
  • Ebat  / Dimensions                                 460x 825 x 620 mm
  • Fırın Ebadı / Owen size                          390 x 170 mm
  • Tipi / Type                                               Üstten ve Önden Yanmalı  ( Top and Frond Combustion)
  • Boru Çapı                                                130 mm
X